Mässa och kvällsandakt söndag 20 november med temat "Kristi återkomst”

Söndag 20 november firas mässa i Vindelns församlingsgård kl 11.00. Söndagen avslutas med kvällsandakt i Skivsjö kapell kl 18.00. Präst den här söndagen är Veronica Eriksson. Vid kyrkfikat blir det information och samtal kring utredningen om eventuell samverkan med Svenska kyrkan Umeå. Medverkande är förtroendevalda och processledare Maria Hammarström.

På kyrkoårets sista söndag talas det om den yttersta domen så slutlig rättvisa ska skipas. Frid och evigt liv och att Gud vill låta nåd gå före rätt. En fest där Gud själv står och väntar på att visa den plats som är förberedd åt dig. Död, sorg och klagan finns inte längre. Oro och rädsla byts ut mot lättnad.