Sång i Kommunparken, Vindeln onsdag 21 juni kl 14.00

Välkommen till Sång i Kommunparken med Elin Granström, Anne Bokma och Lennart Ljungkvist onsdag 21 juni kl 14.00.