Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Höstterminsstart för Barnkören onsdag 11 september

Barnkören övar tillsammans onsdagar kl 15.30 i Vindelns församlingsgård för att sedan vid några tillfällen sjunga på t.ex. Kyrkskoj eller annan gudstjänst. Vi håller till i "Stora salen" i Vindelns församlingsgård. Välkomna!