Sänkt temperatur i kyrkor, kapellet och andra lokaler

Med anledning av den pågående energikrisen har elkostnaderna för lokalerna har ökat drastiskt under hösten och vintern.

Vindelns församling beslutat att sänka temperaturen i Granö- och Åmsele kyrka, S:t Mikaels kapell och vissa övriga lokaler. Sänkningen är baserad på i vilken utsträckning lokalerna används. Vindelns kyrka är sedan tidigare kallställd för vintern.
Ta gärna med dig en extra kofta eller dylikt då du besöker våra lokaler.
I Granö- och Åmsele kyrka sänks temperaturen med två grader till 18 grader och i S:t Mikaels kapell sänks temperaturen med en grad till 19 grader.