Mässa och gudstjänst med temat "goda förvaltare" söndag 6 augusti

Att vara en god förvaltare innebär att man tar ansvar för något som tillhör någon annan och sköter det som om det var ens eget. Jesus återkommer till detta uppdrag i flera liknelser. Söndag 6 augusti firas mässa kl 11.00 i Vindelns kyrka samt gudstjänst kl 14.00 i Vindelånäsets kapell. Präst den här söndagen är Lena Fagéus. Välkomna.

Ändamålet för söndagens kollekt

Ändamålet för den här söndagens kollekt hittar du här:  >>> (PDF)

Swishnummer för kollekten är: 123 143 0909
Stort tack för din gåva – den behövs!

Sedlar och mynt ligger i en kollektkorg.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon