Mässa i Granö kyrka med temat "Vårt dop" söndag 11 juni

Välkommen att fira mässa med temat "Vårt dop". Kl 18.00 11 juni firas mässa i Granö kyrka med Veronica Eriksson.

Vid dopet används för det mesta en dopfunt. Ordet "funt" kommer från latinets "fons", källa. När kristendomen kom till vårt land döptes de flesta i källor. Duvan visar på den heliga Ande som Gud ger den som döps. Dopet är det bad som återföder och förnyar genom den heliga Anden.