Foto: Mats Renman

Gudstjänst och kvällsmässa söndag 27 januari med temat ”Jesus skapar tro”

Söndag 27 januari firas gudstjänst i Granö kyrka kl 11.00 med Maria Bäckman samt kvällsmässa kl 18.00 i Tvärålunds bönhus med Maja Svedmark. Välkomna.