En bakbelyst altartavla i glas med dova färger, bakom ett altare med ett kors och en vas med blommor.
Foto: Lars Lindgren /Ikon

Gudstjänst i Skivsjö kapell med temat ”trons kraft” söndag 15 oktober

Jesus är den bro som för samman himmel och jord, vår framtid med vår tid idag. Genom tron på Jesus kan Guds förlåtelse och upprättande kraft nå in i våra liv. Kl 18.00 firas gudstjänst i Skivsjö kapell kl 18.00 med Anne Bokma. Kl 11.00 firas även Littfors-gudstjänst i Vindelns kyrka. Se separat info om detta.

Ändamålet för söndagens kollekt

Ändamålet för den här söndagens kollekt hittar du här:  >>> (PDF)

Swishnummer för kollekten är: 123 143 0909
Stort tack för din gåva – den behövs!

Sedlar och mynt ligger i en kollektkorg.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon