Ett krucifix hänger på väggen bredvid ett fönster med glasmålningar.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Gudstjänster 3:e Advent söndag 12 december

Temat den här söndagen är "bana väg för Herren" och gudstjänst firas kl 11.00 i Vindelns kyrka och kl 18.00 i Granö kyrka. Präst är Veronica Eriksson. Välkomna!