Ekumenisk gudstjänst med temat "Änglarna" söndag 2 oktober

Änglar fascinerar. Finns de? Vad är de för fenomen? Ordet ängel kommer från det grekiska ordet för budbärare och då kanske många av oss kan vara änglar. Men när vi talar om änglar menar vi oftast de väsen Gud omger sig med. Vad änglar än är kan man konstatera att de alltid har Gud i fokus. De visar på Guds närvaro, Guds omsorg och Guds kraft. Söndag 2 oktober kl 11.00 firas ekumenisk gudstjänst i Vindelns kyrka. Alla kyrkor tillsammans. Maja Svedmark m.fl. samt kyrkokören medverkar. Avslutning på bönedygnet. Välkommen