Gudstjänst i Vindelns kyrka söndag 2 juli med temat ”Att inte döma”

Välkommen till gudstjänst i Vindelns kyrka söndag 2 juli kl 11.00. Söndagens tema är ”Att inte döma” och präst är Anne Bokma.