Inställd! Gudstjänsten i Vindelns församlingsgård lördag 21 mars

Gudstjänsten i Vindelns församlingsgård lördag 21 mars kl 18.00 är inställd.