Gemensam gudstjänst, Alla kyrkor tillsammans söndag 2 oktober

Söndag 2 oktober kl 11.00 firas en gemensam gudstjänst, Alla kyrkor tillsammans, i Vindelns kyrka. Predikan av Filip Bork. Kyrkokören medverkar. Avslutning på bönedygnet. Välkomna.