Foto: Mats Renman

Fredrik funderar i november 2014

Det är allhelgonatid och för många är det en tid med reflexion och eftertanke. En tid att stanna upp och minnas de som fått gå hem före oss. Det blir ibland en sötsur blandning av tacksamhet och skuld. En konstig blandning av saknad och befrielse. Frågorna om livet och livets villkor kryper nära, nästan under skinnet. Även om det blir smärtsamt ibland är det viktigt att stanna upp och reflektera. Alltför ofta har livet och tillvaron sådan fart att tiden till eftertanke inte kan prioriteras. Kanske fick minnesgudstjänsten eller besöket på kyrkogården dig att bromsa in och känna efter.

Församlingen har också en sorgegrupp för dig som nyligen mist en anhörig. Det är en möjlighet att stanna upp lite extra och få dela tankar och känslor i sorgearbetet tillsammans med andra i samma situation. Vi bjuder in de som vi vet har mist en anhörig, men även du som mist en anhörig som inte bodde i vår församling är välkommen att vara med. Nästa grupp planeras att starta under vårterminen. Tveka in att höra av dig om du önskar vara med.

Fredrik Juul, kyrkoherde
070-632 22 12
fredrik.juul@svenskakyrkan.se