Foto: Mats Renman

Fredrik funderar i oktober 2017

En fundering varje månad. Förhoppningsvis väcker mina tankar något hos dig...

En fin fasad är bra att ha. Kanske har du sett byggnadsställningarna vid Vindelns kyrka som stått där under början på hösten just för att fasaden ska lagas. Det är bra, både för att det blir snyggare men också för att väggen ska vara tät och inte bli än mer skadad. Men det kostar på att hålla fasaden fin. När det gäller Vindelns kyrka är det flera år och många miljoner kronor innan fasaden kommer att vara återställd.

Det är inte så lätt att veta om vi gör rätt prioritering. Hur mycket pengar är det rimligt att lägga på en fasad? I en mening kanske man kunde säga att kyrkans insida är viktigare än dess utsida. Eller? Tänker man så kanske det finns situationer då fasaden får allt för stor betydelse.

Det är förstås skillnad på en byggnad och på en verksamhet eller en människa. När det är mer mjuka värden än byggnader så blir insidan viktigare än fasaden. Tänk om våra gudstjänster och verksamheter främst skulle se bra ut utan att beröra oss när det kommer till tro och liv? Tänk om vi som vill leva våra liv i församlingens sammanhang bara skulle tänka på hur vi ser ut och inte på hur vi mår och vad som rör sig i våra hjärtan?

Jag hoppas att vår församling ska få vara ett sammanhang dit vi får komma som vi är, oavsett hur vi ser ut på utsidan.  Där det som vi tror, tänker och känner ska vara viktigare än hur vi ser ut eller vilken bakgrund vi har. Det hindrar inte att vi underhåller våra byggnader men det blir liksom en annan sak.

Fredrik Juul, kyrkoherde
0933-143 10
fredrik.juul@svenskakyrkan.se

.....................................................................................................................

Under den här rubriken funderar jag fritt. En förhoppning är att mina tankar ska väcka något hos dig. Nyfikenhet, eller en insikt. Glädje, hopp, en fråga eller irritation kanske. För oss som är engagerade i Svenska kyrkan i Vindelns församling är det angeläget att känna till vad du tycker, och vad som är viktigt för dig. Vi vill veta vad som gör dig glad och vad som gör dig irriterad. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för hela livet. Det hjälper oss att bli en kyrka som är viktig för dig. Därför vill jag uppmana dig att höra av dig för att berätta vad som är viktigt för dig. Kom förbi på församlingsgården i Vindeln eller använd kontaktuppgifterna ovan.