Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dataskyddslagen

GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

GDPR kommer inte att innebära någon praktisk skillnad för dig som är medlem i Svenska kyrkan eller deltar i våra gudstjänster och vår verksamhet. Församlingen värnar sen tidigare om din personliga integritet och kommer fortsatt att hålla en hög nivå för att skydda dina personuppgifter. Administrativt sett är GDPR dock en stor förändring och vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att vi hanterar personuppgifter enligt lagen och på ett sätt som är tryggt för dig som privatperson.

De personuppgifter som vi har om dig eller den du är vårdnadshavare för har vi för att verksamheten ska fungera, t ex så vi kan kontakta alla i kyrkokören eller konfirmandgrupperna. Vi har också register över vilka som är tillhöriga till Svenska kyrkan i Vindelns församling, och vilka som är gravrättsinnehavare eller köper tjänster som t ex blomplantering för att ta ytterligare några exempel.

Vi sparar inte personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt. När uppgifterna inte längre fyller något syfte raderas de från våra register. Du kan när som helst begära att få information om vilka personuppgifter vi har som rör dig och den du är vårdnadshavare för.

 Vill du veta mer om hur vi i Vindelns församling hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.