Foto: Mats Renman

Ändrade öppet- och telefontider på Vindelns pastorsexpedition

Fram till och med den 31 augusti har pastorsexpeditionen telefontid tisdag till torsdag mellan kl 10-12. På grund av rådande omständigheter är expeditionen under samma period stängd för besök, förutom bokade sådana. Läs mer här:

Vill du boka ett besök går det bra att ringa 0933-143 00, skicka e-post till vindelns.forsamling@svenskakyrkan.se eller besöka vår hemsida som finns på www.svenskakyrkan.se/vindeln. Där hittar du kontaktuppgifter till samtliga anställda.
Gäller ditt ärende kyrkogårdsfrågor som till exempel blomstersmyckning, grundskötsel eller skyltning av gravar, kontakta kyrkogårdsförvaltningen på 0933-143 30. Kyrkogårdsförvaltningen har öppet måndagar och tisdagar mellan kl 10-12.
Behöver ni prata med jourhavande präst, ring 112 och be om att få bli kopplad till jourhavande präst. Den som svarar är en präst inom Svenska kyrkan och det som sägs kommer att stanna mellan er. Ni kan ringa jourhavande präst alla dagar mellan kl 21-06.