Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Vimmerby pastorat Besöks- och postadress: KUNGSGATAN 2, 59835 VIMMERBY Telefon: +46(492)69770 E-post till Vimmerby pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för saker som inte blivit så bra mellan er.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Minnesstunden är ett tillfälle att minnas tillsammans
Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap i församlingslokalen eller någon annan lokal nära.

Det ger tillfälle att  prata och dela med sig av minnen från den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked. För många är begravningen en viktig del av sorgearbetet.

 Gravsättning på olika sätt
Vid gravsättningen av kistan eller askurnan deltar oftast bara de närmaste anhöriga, men man kan också göra det till en större samling. Även vid gravsättning i askgravlund är anhöriga välkomna att vara med medan kyrkogårdsförvaltningen tar hand om gravsättningen i en minneslund.

Stoftet efter den döda måste enligt lag kremeras eller gravsättas senast en månad efter dödsfallet. Om kroppen kremeras ska askan gravsättas inom ett år efter kremation.

om begravning
Skriften Om begravning förklarar hur begravning fungerar i Sverige, vad begravningsavgiften innebär och vad som ingår i begravningsavgiften. Nu finns skriften Om begravning som pdf.

En bilaga i mitten har rubriken Mina önskemål. Där kan du skriva ner hur du vill ha det med din begravning – till stöd för dem som ska ordna med det praktiska. Fråga efter ett exemplar hos din lokala församling eller beställ ett enstaka exemplar genom att skicka ett mejl till arbetsgivare@svenskakyrkan.se 

Läs mer om begravning

Nedan följer ett utdrag ur det reglemente som styr begravningsverksamheten.


Taxor

1. Den som är folkbokförd i Sverige betalar en begravningsavgift. I begravningsavgiften ingår bl a följande tjänster (enl begravningslagen)

* Gravplats med gravrätt i 25 år
* Gravsättning
* Bärare vid jordbegravning
* Kremation
* Lokal för förvaring och visning av stoft
* Lokal för begravningsceremoni utan kyrkliga symboler
* Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett (transporter för begravning, gravsättning, mm utanför pastoratet ingår inte)

2. Den som tillhör Svenska kyrkan betalar förutom begravningsavgiften även en kyrkoavgift.Denna ger rätt till begravningsgudstjänst i kyrkolokal med präst och kyrkomusiker.

3. För den som inte betalat kyrkoavgift - men där kyrkoherden fattat beslut om att begravningsgudstjänst får äga rum (enl KO 42 kap 9 §), debiteras dödsboet motsvarande avgifter som ovan (punkt 2)

* Präst
 6000 kr
* Kyrkomusiker
 4000 kr
* Upplåtelse av kyrkolokal (inkl. vaktmästare)
 6000 kr

5. Mellan landets samfälligheter finns ett clearingssystem som reglerar samtliga ovan nämnda kostnader, med undantag för transporter mellan samfälligheterna, om begravningen äger rum i en annan samfällighet.

6. Gravrätten gäller i 25 år efter senaste gravsättning och är under denna tid avgiftsfri. Därefter kan upplåtelsen förnyas på 5, 10, 15 eller 25 år och då är kostnaden 50 kr per år och plan, d v s 50 kr per år för enkelgrav, 100 kr per år för en dubbelgrav osv. För den som inte betalat begravningsavgift, tas en engångskostnad ut för den den 25-åriga gravrätten på 1 250 kr för en enkelgrav, 2 500 kr för en dubbelgrav etc.

Kontaktinformation

Kyrkogårdsförvaltningen i Vimmerby kyrkliga samfällighet
Postadress: Kungsgatan 2
Besöksadress: Kyrkogårdsbacken
598 35 Vimmerby

Telefontid: Tisdagar och torsdagar kl. 10.00-12.00
Telefon: 0492-313 74

Begravningsombud Mats Kullgard: 

Epost; 0492.10382@telia.com och telefon 0492-10382.