Johannesevangeliet

Till våren startar bibelstudiegruppen upp igen med ett nytt ämne.

 Under några måndagskvällar ska vi tillsammans läsa Johannesevangeliet. Till vår hjälp använder vi en enkel kommentar till bibeltexten som vi läser i förväg.

Träffarna inleds med en Taizégudstjänst kl. 18:30 i församlingshemmet, därefter fika.

Ingen anmälan krävs.

Våra träffar:

30 jan, 20 feb, 13 mars, 17 april, 8 maj och 22 maj.

Sebastian Hansson, Präst Villie församling.

Sebastian.hansson2@svenskakyrkan.se

0709 19 04 42