Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Villie Kyrka

Gudstjänster och mässor i Villie kyrka närmast framöver:

1 april Måndag 19.30 Villie prästgård Filmvisning

3 april Onsdag 13.30 Villie församlingshem Passionsgudstjänst
Villie-Örsjö kyrkliga arbetsförening inbjuder till
kyrkkaffe

9 april Tisdag 17.30 Villie kyrka Gudstjänst med efterföljjande
spaghettifest i Villie församlingshem. Barnkör
och barngrupper

10 april Onsdag 19.00 Villie församlingshem Lekmannakåren

14 april Palmsöndagen 14.00 Villie kyrka Högmässa. Kyrkkaffe
i Villie församlingshem med utdelande av Anna
och Johan Nilssons stipendier

15 april Måndag 18.30 Villie kyrka Mässa med efterföljande
bibelstudier

21 april Påskdagen 8.00 Villie kyrka Påskotta med påskfrukost i Villie
församlingshem Kyrkokören

23 april S:t Georgsdagen 19.00 Villie kyrka Scoutgudstjänst

25 april Torsdag 12.00 Villie församlingshem Vårbuffé

28 april 2 i påsktiden 17.30 Villie prästgård Ungdomskväll

5 maj 3 i påsktiden 11.00 Villie kyrka Högmässa

8 maj Onsdag 19.00 Villie församlingshem Lekmannakåren

12 maj 4 i påsktiden 17.30 Villie kyrka Högmässa

13 maj Måndag Villie kyrka 18.30 Mässa med efterföljande bibelstudier

15 maj Onsdag 14.00 Villie församlingshem Café Prästkragen

18 maj Lördag 15.00 Villie kyrka Mässa med konfirmation

22 maj Onsdag 18.00 Villie kyrka Gudstjänst avslutning för våra
barnverksamheter med grillning i prästgårdsparken barnkör
och barngrupper

26 maj Bönsöndagen 17.30 Villie Prästgård Ungdomskväll

29 maj Onsdag 14.00 Villie församlingshem
Café prästkragen

2 juni Sönd. före pingst 14.00 Scoutgården Rydsgård
Friluftsgudstjänst i samarbete med Rydsgårds scoutkår
som inbjuder till kyrkkaffe. Kyrkokören

10 juni Annandag pingst 18.30 Solsjön Tånebro Friluftsgudstjänst.

12 juni Onsdag 14.00 Villie lilla församlingshem
Café prästkragen

16 juni Hel. Trefaldighets dag 14.00 Rydsgårds gods
Friluftsgudstjänst i samarbete med LRF som inbjuder
till kyrkkaffe. Kyrkokören