Kallelse till extra kyrkofullmäktige

S:t Mikaelsgården

Kallelse till extra sammanträde på S:t Mikaelsgården i Lycksele. Fredagen den 28 augusti 2020, kl. 13.00, för handläggning av ärenden enligt anslagen och utsänd föredragningslista
H. Mårtensson, Ordförande

OBS! Tag hänsyn till folkhälsomyndighetens rekommendationer, utifrån Covid-19!