Vårt internationella projekt - mänskliga rättigheter i Centralamerika

Känner du till vårt nya internationella projekt för mänskliga rättigheter i Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador och Costa Rica? Häng med!

På bilden ser du barnbarn till Santos Normandina López och hennes man Don Maximiliano Aguirre som har deltagit i ett projekt för att förbättra jordbruket så att familjerna i Silca ska kunna försörja sig. Santos Normandina och Don Maximiliano har fått utbildning i jordbruk och har dessutom fått ett bevattningssystem installerat. De berättar att deras problem nu är över, numera kan de odla tillräckligt för att försörja sin familj. De säger att de är så tacksamma för stödet, och att de nu inte behöver mera hjälp utan att familjer med större behov istället ska få stöd.

DET HÄR GÅR DIN GÅVA TILL:

  • Skydd för särskilt utsatta grupper som försöker emigrera och är på flykt.
  • Påverkansarbete för att alla ska få rätt att äga sin egen mark.
  • Kurser om jämställdhet som fokuserar på destruktiva könsrollsmönster.
  • Samtalsgrupper för att motverka våld i familjerna.
  • Antivåldsaktiviteter som riktar sig till unga i riskområden.
  • Organisationer som ger juridisk hjälp till kvinnor som utsatts för misshandel och övergrepp.
  • Möjlighet för kvinnor att starta småkooperativ för att säkra en inkomst.
  • Förebyggande arbete mot utnyttjande av barn.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/p27