Kyrka - skola kontakt

Vikingstads församlings samverkan med skolorna i Vikingstad och Rappestad

Förskoleklassen
Inbjuds i december till samling kring krubban.
Under vårterminen får de besöka kyrkan.

Klass 2 och 3
Årskurs 2 och 3 får besöka Kyrkans hus, där Lotta har byggt upp Jerusalem som det kan ha sett ut på Jesu tid och berättar varför vi firar påsk.

Klass 4
Vi erbjuder klass 4 ”Bibeläventyret”, Gamla Testamentet under våren i 4:an.

Klass 4 och 5 
Vi erbjuder klass 5 ”Bibeläventyret”, Nya Testamentet på hösten i 5:an.

Klass 1 - 6
Vi inbjuder vartannat år till julspel i någon av våra kyrkor. 

Ansvarig för skolkontakten är församlingspedagog Liselott "Lotta" Anderson.