Ekonomiskt stöd till jul

Om du är medlem i Svenska kyrkan och bor i Vetlanda tätort kan du söka ekonomiskt stöd.

Om du är medlem i Svenska kyrkan och är bosatt i Vetlanda tätort, finns det möjlighet att få ekonomiskt stöd. Ansökningshandlingar kan du hämta på Församlingsgården Skeppet, Storgatan 58, eller ladda ner HÄR.

Ansökan ska vara Vetlanda församling tillhanda senast den 31 oktober 2019.