Foto: Pixabay

Kyrkogårdsförvaltning

Våra kyrkogårdar

Här kan du läsa vilka gravsätt som finns på våra kyrkogårdar

Gravskötsel

Du som har en grav tar själv han om vården och skötseln för graven. Du kan få hjälp av kyrkogårdens personal; då gäller detta.

Olika sätt att begravas på

Det finns flera olika vis att gravsättas på. Ibland kan skillnaden vara svår att ha koll på. Här hjälper vi dig få koll!

Gravrätt

Rätten till en gravplats kallas för gravrätt. Gravrätten är idag 25 år men kan förlängas mot en kostnad.

Gravstenssäkerhet

Kyrkogården ska vara en säker plats för alla att vistas på. Det är inte ovanligt att gravstenar släpper i gjutning eller dubbning och därigenom blir instabila.

Annan religion

Begravning för andra religioner, och för dem utan religionstillhörighet.

Kostnad gällande för år 2023:

Gravskötsel: 1 050 kr/år
Gravskötsel för tre år, avtal: 3 150 kr

Köp av övriga tjänster utförda av vaktmästare: 
450 kr/ timma (min fakturering 450 kr)

Förnyad upplåtelse av gravrätt: 1 000 kr för 15 år

 

Upplåtelse av askgravplats inkluderat skylt: 6 000 kr/25 år

Upplåtelse av askgravlund inkluderat skylt: 2 000 kr/25 år

 

Tillägg på befintlig askgravplats, gemensam skylt: 2 000 kr/25 år

Tillägg på befintlig askgravlund, gemensam skylt2 000 kr/25 år