Meny

Kyrkogårdsförvaltning

Kostnad gällande för år 2020:

Gravskötsel enkel eller dubbel: 950 kr/år

Köp av övriga tjänster utförda av vaktmästare: 
400 kr/ timma (min fakturering 400 kr)

Förnyad upplåtelse av gravrätt: 1 000 kr för 15 år

 

Upplåtelse av askgravplats inkluderat skylt: 6 000 kr/25 år

Upplåtelse av askgravlund inkluderat skylt: 2 000 kr/25 år

 

Tillägg på befintlig askgravplats, gemensam skylt: 2 000 kr/25 år

Tillägg på befintlig askgravlund, gemensam skylt2 000 kr/25 år

 

Riktlinjer begravningsverksamheten

Häfte "Om begravning"

Sök gravar på nätet

Jan Johansson

Jan Johansson

Vetlanda pastorat

Kontakt gravvård, gravskötsel