Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkogårdsförvaltning

Jan Johansson

Jan Johansson

Vetlanda pastorat

Kontakt gravvård, gravskötsel

Kostnad gällande för år 2019:

Gravskötsel enkel eller dubbel: 900 kr/år

Köp av övriga tjänster utförda av vaktmästare: 
400 kr/ timma (min fakturering 400 kr)

Förnyad upplåtelse av gravrätt: 1 000 kr för 15 år

 

Upplåtelse av urngravplats inkluderat skylt: 6 000 kr/25 år

Upplåtelse av askgravlund inkluderat skylt: 6 000 kr/25 år

 

Tillägg på befintlig urngravplats, gemensam skylt: 2 000 kr/25 år

Tillägg på gemensam skylt befintlig askgravlund: 2 000 kr/25 år

 

Sök gravar på nätet