Foto: Magnus Aronson / IKON

Konfa anmälan/info

Här kan du hitta de olika församlingarnas grupper, och vad du kan välja. Du får välja vad du vill, du behöver inte bo i församlingen för att konfirmeras där. Nu är vi alla ett, vi är samma pastorat.

Mer information kommer allt eftersom.... Om du vill ha en helhetsbild av de möjligheter du har att konfirmeras i Vetlanda pastorat, klickar du på HÄR så kommer det upp i ett nytt fönster.

Vill du ha information från ett av ställena, klickar du på rutan här nedanför. Då får du se vad församlingen valt att publicera för information.

Du kan redan NU anmäla dig på knappen ”Anmälan konfirmation”!

Anmälan konfirmation