Foto: Anders Berglund

Visitationsmässa

Vendels kyrka söndag 8 maj kl 18

På söndag avslutas visitationen som utförts av domprost Annika Anderbrandt med en festlig högmässa i Vendels kyrka. Kl 18 ringer klockorna in och i gudstjänsten medverkar förutom domprosten också vår nya kontraktsprost Sara Grip samt Ulrica Appelqvist Rydberg och Erland Söderström. Damkören och kyrkokören sjunger och Patrik Ahlberg medverkar på flöjt. Efter gudstjänsten blir det förtäring i församlingshemmet. Hjärtligt välkommen!