Foto: Ulrica Södrén/IKON

Tolvkaffet startar på nytt!

Lunchträff i våra församlingshem

Programmet för vårens tolvkaffen är under utarbetande men många trevliga timmar väntar dig i våra båda församlingshem under terminen som kommer. Först en andakt med psalmsång, sedan kaffe och ett program av något slag. Sluttid ca kl13:30.

Tolvkaffe torsdagar kl 12
Jämna veckor i Vendels församlingshem (start 9/2)
Ojämna veckor i Tegelsmora prästgård/församlingshem start (2/2)