Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Pilgrimsvandring

Tiundaleden

Genom vårt pastorat går en vandringsled. Den startar i Tegelsmora och går via Björklinge och Vattholma ner till Domkyrkan.

Bild: Kurt Nyberg

Ibland anordnar vi vandringar genom de fyra pastoraten som leden sträcker sig över. Du kan välja en sträcka eller vara med hela tiden om du önskar. Medtag matsäck.