Foto: IKON bildbyrå

Leva-vidaregrupp

Har du förlorat någon? Vill du träffa andra i samma situation?

Att drabbas av sorg och bli lämnad ensam blir för de flesta en svår upplevelse. Sorgearbetet kan bli tungt att bära, särskilt om man är ensam i det.

En Leva-vidaregrupp vänder sig till Dig som mist Din livskamrat. Formen ser ut så här: Vi träffas fyra gånger, 1.5 timme varje gång. Varje träff har ett tema. 
Just nu finns ingen grupp men är du intresserad och vill delta i en grupp? Anmäl ditt intresse till Åsa på pastorsexpeditionen 0295-101 69 eller vendel-tegelsmora.forsamling@svenskakyrkan.se