Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster

Till gudstjänster i församlingens kyrkor är alla välkomna.

I regel firas gudstjänst i Vendels kyrka varannan söndag ojämna veckor och varannan söndag i Tegelsmora, jämna veckor. Därutöver är det som regel kvällsmässa i Örbyhus varje onsdag kl.18:15)

Vi har alltid en agenda, en ordning, som vi använder. Man får läsa med i de texter och sjunga med i de psalmer man vill.

I varje gudstjänst tar vi upp en frivillig kollekt. Den går till olika angelägna ändamål som man får information om under gudstjänsten

Här får vi även dela nattvardens bord. Där Gud kommer till var och en genom bröd, Jesu kropp, och vin, Jesu blod. Alla är välkomna till nattvardsbordet. Den som inte vill ta emot bröd och vin, men vill ha Guds välsignelse, lägger handen över bröstet. Dopet öppnar vägen till nattvarden, där Gud på ett särskilt sätt vill möta oss. Man tänker att altaret är gemenskapens bord, där altarrundeln fortsätter runt altaret och att den himmelska skaran, ligger till bords på andra sidan väggen! Så möter oss Gud genom bröd och vin och uppfyller oss med sin närvaro.

Våra gudstjänster finner du i kalendern på startsidan, i predikoturerna i dagstidningarna samt i vårt församlingsblad Stigluckan! 

Nedan kan du läsa om helgen som kommer: Söndagens tema, bibeltexter mm.

Andra söndagen efter trefaldighet

Tema

Kallelsen till Guds rike

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Femte Moseboken kapitel 7, vers 6-9

Ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud. Dig har Herren, din Gud, utvalt att vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden. Det var inte för att ni är ett större folk än andra som Herren fäste sig vid er och utvalde er — ni är ju det minsta folket av alla. Men Herren älskade er och ville hålla sin ed till era fäder, och därför förde han er med stark hand ut ur slavlägret och befriade dig ur faraos, den egyptiske kungens, våld. Du skall veta att det är Herren, din Gud, som är Gud, den trofaste Gud som håller sitt förbund och visar godhet i tusen släktled mot dem som älskar honom och håller hans bud.

Epistel

Romarbrevet kapitel 8, vers 28-30

Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan. Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Dem han i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och dem han har gjort rättfärdiga, dem har han också skänkt sin härlighet.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 1, vers 35-46

Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: ”Där är Guds lamm.” De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus. Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: ”Rabbi (det betyder mästare), var bor du?” Han sade: ”Följ med och se!” De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror, Simon, och sade till honom: ”Vi har funnit Messias” (det betyder Kristus). Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sade: ”Du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas” (det betyder Petrus). Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sade till honom: ”Följ mig!” Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sade till honom: ”Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret.” Natanael sade: ”Kan det komma något gott från Nasaret?” Filippos svarade: ”Följ med och se!”

Psaltaren

Psaltaren psalm 65, vers 2-5

Lovsång tillkommer dig, o Gud, på Sion. Vi infriar våra löften till dig, du som hör bön. Till dig kommer alla människor för att bekänna sina synder. När vår skuld blir oss för tung förlåter du oss. Lycklig den utvalde som får komma dig nära och vara på dina förgårdar. Vi mättas av det goda i ditt hus, av det heliga i ditt tempel.