Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Andlig fördjupning

Innerst inne -plats för fördjupning

Tillsammans i tystnad

Behovet av stillhet och tystnad ökar i vår inrutade och ibland stressade tillvaro. Ljud och brus omger oss på de flesta platser. Ibland vill man ha det tyst och ”bara vara”. Att skapa sådana platser och oaser blir viktigt som kontrast till den ständiga pulsen i vardagen.
Ibland har vi en endagsretreat i Tegelsmora prästgård och kyrka. Vi börjar med frukost innan vi går in i tystnad. Tystnaden bryts i samband med kvällsmaten. Alla är välkomna, retreatvana och nybörjare. Kostnad 200:-. Just nu är ingen retreat inplanerad.