Veberöds kyrkogård
Foto: Rose-Marie Larsson

På gång

kyrkogård

Sedan 2013 finns ett pågående angrepp av en svampsjukdom på kyrkogårdens gravhäckar av buxbom. 2017 återkom den med förnyad kraft efter att ha varit avtagande under några år. Ett arbete påbörjades med att planera för utbyte
av gravhäckar med olika förslag. Efter att ha fått förslagen godkända hos Länsstyrelsen har kyrkogårds- och fastighetsutskottet beslutat sig för att
påbörja nyplantering till hösten 2020.
Arbetet påbörjas i 1920-talsdelen i kvarter E och F.  Samtliga gravrättsinnehavare kommer att få ett personligt brev med närmare information.

Det kommer att gå åt ca 8 200 plantor på en sträcka av ca 1 640 meter. Väder, vind och personalstyrka får avgöra hur mycket man hinner med. Planen är att åtminstone hälften ska vara planterade denna höst. Det blir Japansk idegran,
Lescow, som kommer att planteras här.

Samtidigt kommer det att nyplanteras sex stycken träd, Silverlönn, i en fin rundel i dessa kvarter. Det kommer att göra området mer attraktivt och
lummigt. De nya träden har en luftig krona och ett skirt växtsätt. Träden kommer att planteras på återlämnade gravplatser.