Öppettider

08.00 - 16.30 Öppettider för expeditionstelefonen, 046-23 45 40.
10.00 - 12.00 Öppet för ej tidsbokade besök på expeditionen
07.00 - 15.30 Veberöds kyrka öppen

Vombs- och Silvåkra kyrka öppnas efter överenskommelse.

Monika Stålberg

Monika Stålberg

Veberöds församling

Dataskyddsombud, förvaltningsassistent/informationsansvarig

Mer om Monika Stålberg

Förvaltningsassistent/dataskyddsombud