I höst startar leva vidare gruppen

5 nov, 14 nov (torsdag) 19 nov och 26 nov 3 och 10 december. församlingshemmet Kyrkbacken kl 13.30 - 15.30

Varje människas sorg är unik och behöver sin speciella omsorg - tid och rum och någon som lyssnar.

Har du frågor eller vill vara med i gruppen kontakta nedanstående