Gravstenssäkerhet

Vi testar löpande säkerheten på gravstenar på våra kyrkogårdar.

Kyrkogården är en plats för allmänheten och en arbetsplats för kyrkogårdspersonalen och det är således både en arbetsmiljö- såväl som en säkerhetsfråga att gravstenarna är säkert monterade.

Enligt begravningslagen är gravrättsinnehavaren ansvarig för att gravstenen och de eventuella gravramarna är rätt och säkert monterade och
kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att gravstenarna besiktigas regelbundet.

Testet som görs  innebär i korthet att man gör ett belastningstest på gravstenar mellan 0,3 m och 1,5 m. En godkänd sten ska klara av 35 kg tryck från både fram- och baksida samt vara erforderligt dubbad och inte överstiga tillåten lutningsgrad.
All gravstenskontroll utförs av kyrkogårdspersonal enligt Centrala Gravvårdskommitténs  CGK: s) föreskrifter och vi avråder kyrkogårdsbesökare att testa stenarnas stabilitet själva. 
Information skickas ut till de gravrättsinnehavare, vars stenar underkänts i test.
För mer information kontakta vaktmästarna.