Vilka är Tillsammans för Sverige?

Är du nyfiken på vilka vi är som jobbar med Tillsammans för Sverige? Här kan du läsa lite om oss!

Carina Samulesson

Vi försöker att ta vara på unga människors erfarenheter av hur det är att växa upp med olika kulturella och religiösa bakgrunder i Sverige idag.

Carina Samuelsson

Jag är präst i Växjö domkyrka. Jag kom i kontakt med Tillsammans för Sverige 2019 då Växjö stift ville att vi i stiftet skulle arbeta med och introducera Tillsammans för Sverige i vårt stift. Under 2019 hade vi vår första kurs tillsammans med Fryshuset i Stockholm. En kurs som satte djupa spår i mig och som gjorde att jag ville fortsätta.


Vi försöker att ta vara på unga människors erfarenheter av hur det är att växa upp med olika kulturella och religiösa bakgrunder i Sverige idag. Vi försöker också skapa mötesplatser för samtal som ger kunskap och raserar fördomar. Ett fantastiskt och lärorikt arbete.

Kajin Revend

Som ungdom saknade jag ett neutralt och tryggt forum att utforska och diskutera dessa frågor i.

Kajin Revend

Mitt namn är Kajin Revend och jag är en av ledarna inom Tillsammans för Sverige för Växjö stift. Jag kom i kontakt med Tillsammans för Sverige vintern 2019 då jag gick en interreligiös/-kulturell ledarskapsutbildning. De frågor som Tillsammans för Sverige fokuserar på, bland annat identitet, normer, kultur, fördomar och rättigheter, är ämnen som är och har varit viktiga för mig. Som ungdom saknade jag ett neutralt och tryggt forum att utforska och diskutera dessa frågor i. För mig är det därför en ynnest att vara en del av en verksamhet som möjliggör att unga med olika bakgrunder kan mötas och dela med sig av sina historier och erfarenheter samt ta del av andras berättelser."

Kim Einhorn

Kunskap och förståelse om individen, något som sträcker sig långt bortom religiösa, sociala eller kulturella identiteter.

Kim Einhorn

Jag arbetar som psykolog på en psykiatrisk mottagning i Stockholm med neuropsykiatri. Utanför arbetet som psykolog så föreläser jag för organisationen Zikaron, där jag besöker skolor över hela Sverige för att tala om hur min farmor överlevde förintelsen. 
 
2014 introducerades jag för Tillsammans för Sverige då min storebror Dan arbetade som processledare och storyteller. Redan då fick TFS en plats i mitt hjärta och i mitt liv. Samma plats som TFS fick i min bror Dans liv och likaså senare skulle få i min bror Mickes liv. När möjligheten uppstod att bli processledare för TFS Växjö var det ett enkelt val. För möjligheten att skapa medmänskliga dialoger över religiösa, sociala och kulturella gränser är en fråga som jag brinner för nu och en fråga som jag vet att jag kommer brinna för framöver. För att religion, kultur och social samhörighet är något som öppnat upp för möten, gemenskap och kärlek i mitt liv, men det har likaså öppnat upp för fördomar och hat. Men, enda sättet att bemöta fördomar, enda sättet att motverka hat, det är genom kunskap. Kunskap och förståelse om individen, något som sträcker sig långt bortom religiösa, sociala eller kulturella identiteter.

Sofia Engnell

Att ge ungdomar möjligheten att diskutera religion och samhället över alla strukturer i samhället tycker jag är toppen.

Sofia Engnell

Sofia Engnell Sofia heter jag. På min fritid älskar jag att vara ute i naturen. Jag gick de tre första helgerna för att jag var nyfiken, jag blev mer intresserad av Tillsammans för Sveriges arbete och ville vara en del av det. Att ge ungdomar möjligheten att diskutera religion och samhället över alla strukturer i samhället tycker jag är toppen.

Tilda Lextert

Jag kom i kontakt med verksamheten genom att gå den interreligiösa utbildningen i Växjö vintern 2019/2020 och blev helt såld.

Tilda Lexert

Jag är 25 år gammal. Jag är född och uppvuxen i Växjö, men bor numera i Malmö där jag pluggar till att bli gymnasielärare i samhällskunskap och svenska som andraspråk. Två stora passioner i mitt liv just nu är hundar och handarbete. Jag kan inte gå förbi en hund på gatan utan att hjärtat slår volter och mitt flöde på instagram är numera fullt av stickade plagg i alla möjliga färger och tekniker.

Utöver detta har jag dock ett bestående intresse som har följt mig genom hela livet och tagit med mig på många roliga äventyr. Jag är nämligen väldigt intresserad av människor och möten dem emellan. Det senaste äventyret som detta intresse har lett mig till är engagemanget i Tillsammans för Sverige. Jag kom i kontakt med verksamheten genom att gå den interreligiösa utbildningen i Växjö vintern 2019/2020 och blev helt såld. Att diskutera och undersöka ämnen som identitet, normer och fördomar tillsammans med andra har gett mig nya, viktiga perspektiv och tankar. Efter kursen fick jag möjlighet att vidareutbilda mig till att bli processledare och ta hand om egna grupper att diskutera och reflektera kring viktiga ämnen med. Det lär mig nya saker hela tiden, både om mig själv och om andra, och det är en present jag är glad att få dela med mig av!