Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Växjö stifts internationella råd

Växjö stifts internationella råd är stiftets samlade organ för församlingarnas engagemang i Svenska kyrkans internationella arbete.

Årligen utser de engagerade i Svenksa kyrkans internationella arbete personer som ska ingå i det nätverk som rådet är. Därutöver utses för varje mandatperiod två från stiftsstyrelsen. Stiftets handläggare för det internationella arbetet bistår rådet i sitt arbete.
Riktlinjer för Internationella rådet och för hur det internationella arbetet ska bedrivas i Växjö stifts församlingar kan du läsa här.

Här presenterar sig de ledamöter som valts till rådet 2015:

e-post: asa.e.hedman@svenskakyrkan.se

Telnr: 0491-784223 076-7944223

Min hemort är Högsby. Jag har arbetat i svenska kyrkan sedan 2002 med div arbetsuppgifter. Jag påbörjade även en resa för att så småningom kunna bli vigd som diakon med Herren ville annorlunda. Jag fick dock många goda erfarenheter under resans gång. Mitt intresse för det internationella arbetet har ökat under de senaste åren och jag vill nu utveckla det genom att ta del av arbetet i det internationella rådet. På fritiden pysslar jag i mitt hus och umgås med familj och vänner.

Ordförande.
Åsa Hedman heter jag och arbetar i Oskarshamns församling som församlingsvärdinna och anställd representant i vår internationella grupp. Jag är 53 år och har 3 vuxna döttrar och ett barnbarn.

Jag heter Joakim Larsson och kommer från Nässjö, är gift och har två tjejer. För drygt tio år sedan började jag att arbeta som kyrkvärd i Nässjö församling. Sedan 2005 är jag politiskt engagerad och har flera uppdrag inom kyrkan, bland annat som 1:e vice ordförande i kyrkorådet. Under 2012 och 2013 har jag varit delaktig i sammanslagningen av Nässjö kommuns församlingar till ett storpastorat. Jobbar även kommunpolitiskt och sitter nu i valnämnden och i kultur- och fritidsnämnden. Var under fem år ordförande i vår lokala förening och är nu webbredaktör för den lokala hemsidan. Jobbar med logistik och en av våra kunder är Svenska kyrkan där vi ansvarar för utskick av allt kampanjmaterial och övigt tryckt material. I internationella rådet vill jag vara med och sprida kunskap om vad Svenska kyrkan gör i världen. Min förhoppning är att många fler ska veta vad mycket nytta vår kyrka gör vid bland annat katastrofer över hela jordklotet. Telnr: 070-587 88 74 e-post: jl554885@gmail.com

Jag är Ulrike Kylberg, född 1945, gift med Björn Kylberg, kyrkoherde em. i svenska kyrkan. Är utbildad sjuksköterska (Röda korset), har varit studierektor, prefekt och universitetsadjunkt med inriktning folkhälsovetenskap (internationell och global hälsa), ledarskap och varit koordinator för internationella relationer vid högskolan i Halmstad, vilket ytterligare har stärkt mig i mitt internationella och sociala engagemang. Sedan 2010 arbetar jag med mitt företag (Verbena Konsult) med Ledarskapsutveckling och Mentorskap vad gäller unga kvinnor både nationellt och internationellt. Under 28 års sommarsemester arbetade jag tillsammans med maken i England med konfirmations- och språkelever. Härliga ungdomar och ibland stora utmaningar…. Är medlem i Svenska Kyrkan, har arbetat aktivt som medlem i organisationer som Soroptimist International (klubb- o sverigepresident) och Inner Wheel (klubb-, distrikts-, sverigepresident, samt i den internationella styrelsen). Sedan några år tillbaka medlem i Rotary Gränna och har tidigare år varit engagerat i Rotary Läkarbank. Tel:                +46 70 5904791 e-post:           ulrike.kylberg@telia.com

Telenr: 0709-188465
e-post:
mariahagander@gmail.com

År 2011 var jag Växjö stifts stipendiat i utbytet Ung i Världsvida kyrkan och spenderade då tre månader i Filippinerna, en kontakt som fortfarande är ytterst levande. 

Vice ordförande.
Jag heter Maria Hagander och är människorrättsvetaren med ett brinnande ett samhällsengagemang. Jag jobbar som handläggare på Migrationsverkets mottagningsenhet i Högsby och möter dagligen asylsökande från en rad oroshärdar i världen. Jag har tidigare arbetat som projektledare för CSR-frågor (socialt företagsansvar) på Kalmar kommun med fokus på etiskt ansvar vid upphandling, samt med Fairtrade. Jag har också god erfarenhet från att arbeta med utsatta människor i socialpsykiatrin.

Jag heter Kristina Torin och jag är präst i Villstads församling, Gislaveds pastorat. Jag bor i Burseryd med fästman och katt. Jag prästvigdes för Växjö stift på pingstdagen 2011. Mitt internationella engagemang bottnar i det faktum att Gud skapade en jord och en mänsklighet. Dessutom satte Gud oss människor att förvalta skapelsen. Miljö och solidaritet blir därmed starka drag i min tro och teologi. På fritiden ägnar jag mig gärna åt skogspromenader, musik, familj och vänner.

kristina.torin@svenskakyrkan.se

Kristina Torin

070-7297980
0390-41380         lars_danielsson@telia.com

Mitt måtto: Positivt tänkande. Se möjligheter, inte hinder.

Mina förväntningar på internationella rådet: Få kunskap om vad rådet sysslar med och om svenska  kyrkans arbete utomlands. Vill kunna informera om rådets verksamhet till  församlingarna i Gränna med omnejd.

Mina uppdrag i kyrkan: Jag är kyrkvärd sedan ett år tillbaka, sitter i församlingsrådet och i kyrkofullmäktige i Gränna. Jag har tillsammans med församlingsrådet och stöd av vår kyrkoherde och kyrkoråd startat ett samarbete med kyrkan St Mary Magdalene i Woodstock i England. Växjö stift och Oxfords stift har ett vänortsavtal som har undertecknats tidigare.

Mina fritidsintressen: Att umgås med familj och vänner. Inredning, med besök på loppisar och antikaffärer.  Trädgårdsarbete och att vistas i skog och mark. Har också startat biodling, som är en mycket intressant syssla.  Jag har två olika arter av bin, Ligusterbiet som är ett italienskt bi och Nordbiet som är ett svenskt bi. Jag är medlem av Nordbi-projektet som är ett Eu-projekt som skall rädda den utdöende rasen i Sverige.

Mitt namn är Lars Danielsson och min  hemort är Gränna. Jag är gift och har tre vuxna söner. Innan jag blev pensionär har ja arbetat som sjuksköterska inom medicin, psykiatri, missbruksvård och geriatrik. Under min tid som sjuksköterska startade jag tillsammans med sjukhusprästen på Länssjukhuset Ryhov en grupp som tar upp etiska problem i omvårdnaden av patienter. Jag är också medlem i teologiskt forum i Jönköping då det där tas upp många frågor som jag tycker är intressanta. Jag är en person som föredrar mänskliga möten mellan människor öga mot öga, istället för kontakter via nätet.

Redan i tidig ålder kom jag i kontakt med spetälska. Fick igenom en insamling i skolan till lepramissionen. Har varit ombud för Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen. Jag har gömt flyktingar, jobbat med integration och varit SFI-lärare. Rättvisehandel – sacceus är en sak som jag haft uppgifter med i olika församlingar. Som representant i det Internationella Rådet vill jag arbeta för barn och få allt att rulle. Som ringar på vattnet. I vår värld finns så många behov. Barnen är vårt hopp och vår framtid. Genom olika aktioner i församlingar och kontrakt blir vi fler som kan få stenar att rulla och skapa ringar på vattnet. Hjälp till mat, hjälp till hopp om en framtid för alla i Guds värld. ”En rättvisare ordning” är mitt motto. Vi kan och vi vill. Ge så blir oss givet. Mitt vigningsoerd är från Sakaria. ”Icke genom någon människas styrka kan det ske utan genom min Ande, säger herren.”

Kristina Karlsdotter Olsson heter jag och bor i Ljungby. Min ungdomstid spenderade jag i Göteborg och på Åh stiftsgård. Konfirmerad i Allhelgonakyrkan, Göteborg. Jag var med i ungdomsarbetet, hjäpte till med söndagsskolan och sjöng i Koralkören. Utbildningen har jag haft i Sigtuna RKU. På 80-talet blev det fassutbildning och examen på Kronoberg, Växjö. -93 -94 – 95 blev det Samariterhemmet och Ersta med diakoniexamen och vigning 95 vid Ersta ka.

niklas.holmsten@svenskakyrkan.se

Niklas Holmsten

Jag heter Amanda Björksell och bor i Växjö där jag är konfirmandledare och flitig besökare av ungdomsgrupper och olika läger. Jag är också viceordförande i Svenska Kyrkans Unga i Växjö stift med extra ansvar för internationella frågor.

Genom mitt engagemang i kyrkan har jag kunnat fördjupa mig mer och mer i det jag tycker är mest intressant, internationella relationer. Människor, levnadsförhållanden och relationer är livsviktigt för kyrkan enligt mig och något vi kan lära otrolig mycket av. Dels kyrkan som helhet, men dels personligt.

Genom resor och utbyten har jag fått förmånen att stifta bekantskap med Taizé, den Lutherska kyrkan i Costa Rica som ligger mig extra varmt om hjärtat och ungdomar i vänstiftet i Tyskland. Alla dessa kontakter och inblickar i andra samhällen och kyrkor har gett mig otroligt mycket, och därför vill jag fortsätta skapa nya erfarenheter och nya kontakter.

I sommar tar jag studenten och kommer sedan vara volontär i Taizé en tid. Andra intressen som jag har är musik, spanska och miljöfrågor. Så mycket av min tid går åt till att spela fiol, viola  och gitarr.

amanda@svenskakyrkansunga.com

Elsa Jönsson elsa.jonsson@svenskakyrkan.se 070-5220839 0470 80540

När jag har någon fritid så ägnar jag den åt min trädgård , åt att resa och åt olika slags kultur.

Under i stort hela mitt liv har jag varit intresserad av internationella frågor. Under min studenttid i Lund tillhörde jag dem som bojkottade apartheidpolitiken i Sydafrika. I min gärning som lärare har jag alltid poängterat vikten av solidaritet och lika människovärde.

I Växjö stads och domkyrkoförsamling är jag vice ordförande i församlingsrådet och ledamot i kyrkofullmäktige i Växjö pastorat.

Det är andra perioden som jag är aktiv i kyrkopolitiken. Jag är vice ordförande i Stiftsfullmäktige, ledamot i stiftsstyrelsen, ledamot i kyrkobyggnadsutskottet och så internationella rådet. Jag sitter på ett socialdemokratiskt mandat.

Jag heter Elsa Jönsson och bor i Växjö sedan 1969. Jag är sedan ett antal år pensionerad lärare i SO ämnen. Efter 33 år i kommunpolitiken har jag lämnat den och ägnar mig åt kyrkopolitik och Pensionärernas Riksförbund.

sofia_rosenquist@hotmail.com

Jag heter Sofia Rosenquist och bor i Nässjö. Arbetar som lärare i svenska som andraspråk på Eksjö gymnasium och har haft många olika delar av världen i mitt klassrum.  I september 2002 fick jag följa med på en projektresa till Guatemala, "Vårt kaffe böndernas väl" som betydde mycket för mig. Hösten 2003 var jag stipendiat för Ung i den världvida kyrkan i Lima, Peru. Nu är jag med i den internationella gruppen i Nässjö församling och Internationella rådet i Växjö stift.