UppVind ekonomisk förening

Växjö stift, genom prästlönetillgångarna, driver tillsammans med fyra andra markägare och Hjovind AB en ekonomisk förening, UppVind. Föreningen har nu erhållit bygglov för fem av de sex verken som ursprunglig ansökan avsåg, med en totalhöjd av 150 meter och en totaleffekt av 20 MW (verk nr 3 på kartan utgår). Det utvalda projektområdet på 319 hektar ligger norr och nordöst om Åseda i Uppvidinge kommun i den nordöstra delen av Kronobergs län. Ett av syftena med UppVind är att ge regionens invånare, privatpersoner och företag möjligheter att bli delaktiga genom att äga andelar, delar av eller hela vindkraftverk inom parken. Förberedelser pågår nu med att genomföra projektet med beräknad driftstart 2023.

 Karta