Totalförsvaret: Svenska kyrkans beredskap då och nu

Onsdag 12 oktober klockan 10.00-12.00

- Digitalt -

Del 1: Hur såg Svenska kyrkans roll och beredskap ut under kalla kriget och på vilket sätt kom kulturarvet in i bilden? En övergripande presentation kring hur ett krig förväntades påverka Sverige och vilka beredskapsförberedelser som vidtogs. Frågor kring krigsplaceringar, krigsgravtjänst, själavård och undanförsel av kulturhistoriska föremål lyfts fram. Svenska kyrkan var och är en viktig kugge i Totalförsvarets beredskapsarbete med syfte att även kunna verka under en krigssituation.   

Del 2: Skyddet för kulturarvsföremål under höjd beredskap har aktualiserats i och med nya totalförsvarsbeslut och det säkerhetspolitiskt försämrade omvärldsläget. Under denna del lär vi oss mer om församlingarnas ansvar, behovet av förberedelser för civilt försvar och vad kyrkans nationella nivå kan bidra med för kulturminnesskyddet i våra kyrkor. 

Samuel Palmblad - 1:e antikvarie vid länsmuseet i Växjö samt lärare vid Linnéuniversitet. I tjänsten ingår att arbeta som antikvarisk medverkan vid kyrkorenoveringar. Han har även haft i uppdrag att dokumentera det svenska totalförsvaret under kalla kriget.  Håkan Nilsson - säkerhetschef vid Kyrkokansliet 

Markus Dahlberg - chef för enheten för kulturarvsstöd vid Kyrkokansliet 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023