Växjö stift

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Thomas Petersson vald till biskop i Visby stift

Växjö stifts domprost Thomas Petersson har valts till biskop i Visby stift. -Det är stort och fantastiskt! säger Thomas Petersson.

Thomas Petersson valdes till biskop i Visby stift den 5 mars och kommer att vigas till biskop den 3 juni.

-Jag var tvungen att sätta mig ner när folk började komma in här och säga grattis! Det är en stor utmaning men jag ser väldigt mycket fram emot att göra den här resan. Att vara biskop i Visby gör att jag också är biskop för utlandskyrkan som mitt hjärta klappar lite extra för. Vissa frågor är samma i Visby stift som i Växjö: det här att vara kyrka både i stad och på landsbygden. Det gör det väldigt intressant, säger Thomas Petersson.

Domprosten är kyrkoherde (det vill säga den präst som är chef) i Växjö pastorat men också vice ordförande i stiftets domkapitel och ersättare för biskopen som ledamot i stiftsstyrelsen. Thomas Petersson har även varit av biskopen utsedd kontraktsprost i Östra Värends kontrakt.

– Jag vill framföra mina varmaste lyckönskningar till Thomas Petersson i hans kommande uppdrag och samtidigt gratulera Visby stift till valet av ny biskop. Thomas Petersson har gjort en mycket god insats som domprost i Växjö stift och har haft stor betydelse inte minst för Växjö pastorats utveckling, säger biskop Fredrik Modéus.

Ny domprost ska utses

En ny domprost kommer så småningom att tillsättas efter Thomas Petersson. Första steget i processen blir att sätta samman en tillsättningsnämnd. Nämnden kommer att bestå av tre ledamöter utsedda av Växjö stiftsstyrelse och tre ledamöter utsedda av kyrkorådet i Växjö pastorat. Biskopen är självskriven ledamot och ordförande. Arbetet i tillsättningsnämnden kommer att inledas så snart ledamöterna är utsedda.

Kyrkorådet i Växjö pastorat kommer att utse sina representanter på nästa sammanträde, den 21 mars, medan stiftsstyrelsen utser sina representanter på sitt nästa sammanträde, den 28 mars.

Tillsättningsnämndens uppgift är att ta fram en sökprofil och annonsera ut tjänsten, som söks precis som en vanlig tjänst.

Vad är en domprost?
Domprosten är kyrkoherde (det vill säga den präst som är chef) i Växjö pastorat men också vice ordförande i stiftets domkapitel och ersättare för biskopen som ledamot i stiftsstyrelsen. Läs mer om stiftets organisation här