Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Tankar om att vara pilgrim

"En pilgrim är en människa som är på väg."

Vad är en pilgrim?

Ordet pilgrim kommer av latinets "peregrino" och betyder främling. En pilgrim är en människa som är på väg. Varje människa är därför en pilgrim eftersom vi hela tiden är på väg genom livet. Vi föds, lever och dör. Pilgrimen gör sig medveten om att tillvaron är större än det man kan se med sina ögon, ta på med sina händer eller förstå med sitt intellekt (från Pilgrimsvägen Skåne Blekinge).

Pilgrimens sju nyckelord

I den nordiska pilgrimsrörelsen har "pilgrimens sju nyckelord" fått stor betydelse. Dessa är:
• Frihet
• Enkelhet
• Långsamhet
• Tystnad
• Bekymmerslöshet
• Delande
• Andlighet

Dessa nyckelord är inget som finns i hela kristenhetens reflektion kring pilgrimsvandring. Istället är de skapade av pionjären i svensk pilgrimsrörelse, Hans-Erik Lindström. Orden bär på en mångårig erfarenhet av att vara pilgrim och leda pilgrimsvandring.

Den som pilgrimsvandrar i Norden kommer förr eller senare att stöta på nyckelorden. Många känner igen sin egen erfarenhet av pilgrimsvandring i dessa sju nyckelord, men inte alla. Ett exempel på att förhålla sig till Hans-Erik Lindströms nyckelord, och utifrån dessa skapa en annan infallsvinkel på pilgrimsvandring, ger pilgrimsprästen i Nidaros, Berit Schelde Christensen. Hon utgår från Nidaros skyddshelgon den helige Olav och "Olavsarven".

Berit Schelde Christensen "Syv Olavsnøkler for pilegrimer" (återges på norska) är:

• Besluttsomhet (som alternativ till Frihet)
• Livsmot (som alternativ till Enkelhet)
• Kraftfullhet (som alternativ till Lågsamhet)
• Lydhørhet (som alternativ till Tystnad)
• Tjeneste (som alternativ till Bekymmerslöshet)
• Forsoning (som alternativ till Delande)
• Helliggjørelse (som alternativ till Andlighet)

De erfarenheter pilgrimsvandring ger är så stark, att var och en kan formulera sin egen erfarenhet av vad pilgrimsvandring är. "Nyckelord" och "Olavsnøkler" ger utgångspunkt i att formulera sin egen erfarenhet.