Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sverigefinsk verksamhet

Ruotsinsuomalainen toiminta/Sverigefinsk verksamhet i Växjö stift

Växjön hiippakunnan ruotsinsuomalainen toiminta /
Sverigefinska verksamheten i Växjö stift

Ruotsin kirkko koostuu 13 hiippakunnasta. Hiippakunnan johdossa on piispa. Växjön hiippakunnan piispa on Fredrik Modéus.

Hiippakunnan päätehtävä on edistää ja valvoa seurakuntaelämää, tukea seurakuntia niiden tehtävässä auttaa ihmisiä löytämään usko Kristukseen ja kasvamaan uskossa.

Växjön hiippakunta järjestää joka vuosi yhteisiä tapahtumia hiippakunnan alueen suomalaisille: hiippakuntapäivät, Smoolannin suomalaisten päivä, miestenpäivät ym..

Papit toimittavat kaste-, vihki- ja hautausjumalanpalveluksia suomeksi tai kaksikielisesti. Heiltä voi pyytää myös sielunhoidollista keskustelua, koti- tai sairaalakäyntiä ja yksityistä ehtoollista.

Ruotsin kirkon suomenkielinen Palveleva puhelin päivystää joka ilta kello 21.00 - 24.00 numerossa 020-26 25 00.

Sverigefinsk verksamhet i Växjö stift

Svenska kyrkan är organiserad i tretton stift. Stiftet leds av en biskop. Biskopen i Växjö stift är Fredrik Modéus. Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet,  stödja församlingar i deras uppgift att hjälpa människor att komma till tro på Kristus och växa i sin tro.

Växjö stift ordnar årligen gemensamma evenemang för stiftets sverigefinnar: stiftsdagar, Smålandsfinnarnas dag, mansdagar mm..

Prästen förrättar dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster på finska eller tvåspråkigt.

Svenska kyrkans finska telefonjour är öppen varje kväll klockan 21.00 - 24.00, nummer 020-26 25 00.