Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Svenska kyrkan i utlandet

Verksamheten inom Svenska kyrkan i utlandet är en angelägenhet för hela Svenska kyrkan.

Det övergripande syftet med utlandskyrkans Sverigearbete är:

  • att aktiva i den lokala församlingen och andra på orten ska känna till att Svenska kyrkan har mer än 40 utlandsförsamlingar som är beredda att ta emot dem i olika livssituationer.
  • att församlingsbor och andra ska vara inspirerade att stödja arbetet. Församlingarnas ombud, utsedda av kyrkoråden, fyller här en mycket viktig funktion. Inte bara genom att informera om verksamheten utan också genom att bidra i insamlingsarbetet.

Planering

Ombudet förbereder sin uppgift för arbetsåret tillsammans med kyrkans ansvariga så att den blir en del av församlingens verksamhetsplan. Ombudet deltar också i de samlingar som ordnas i stiftet och nationellt kring Svenska kyrkan i utlandet.

Information och inspiration

I uppdraget ligger att sprida information både internt i den egna församlingen och gentemot allmänheten.


Grunduppdrag

Svara för att adressfoldrar finns på plats på kyrkans bokbord, resebyråer och andra platser som är beredda att exponera utlandskyrkans verksamhet.


Tilläggsuppdrag

Se till så att fördjupningsmaterial om verksamheten finns i församlingen (broschyrer, olika presentationer med mera).

  • Föreslå att utlandskyrkan belyses i församlingens informationsarbete.
  • Presentera utlandskyrkan vid olika samlingar såsom kyrkkaffe på kollektsöndag och om möjligt externt (avgångsklasser i gymnasiet, klubbar, Rotary etcetera).

Insamling

Bidra till insamlingsarbetet genom att lyfta fram rikskollekter och verka för församlingskollekter.
Stödja rikskollekter genom att se till att informationsmaterial beställs och delas ut vid församlingens gudstjänster. Påminna om kollektvädjan.
Föreslå kyrkorådet under budgetarbetet att tilldela utlandskyrkan några församlingskollekter under året. Även erinra om möjligheten att ge församlingsanslag.