Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Spontan personalfilm blev rekryteringsverktyg

Dessutom visar filmen att vi är helt vanliga människor och att kyrkan finns här och nu för alla, i livets alla skeenden. 

Johanna Juhlin, kyrkoherde i Emmaboda

Det skulle bara bli en film för att underhålla personalen på julsamkvämet. Men när nya tjänster skulle rekryteras till Emmaboda pastorat kom tanken på att använda filmen även för andra. Den spontana filmen har nu spridit glädje till över 8 000 personer. 

Glädjen är smittande och uppenbar när kyrkoherde Johanna Juhlin berättar om filmen tillsammans med dess båda skapare Lina Petré, komminister och Per Eriksson, pedagog. 

- Vi skrattar mycket och vi gråter lika mycket, tillsammans. Det finns plats för allt, säger Johanna Juhlin.

Och det är just bilden av en härlig gemenskap som de vill förmedla, till arbetslaget, till dem som söker de tre nya tjänsterna, till församlingsborna och till samhället där kyrkan verkar. Per har klippt filmen med ett gratisprogram och Lina har ansvarat för inspelningarna, som har gjorts spontant när tid har uppstått. 

- I filmen ser man att vi vågar bjuda på oss själva. Det speglar vår vardag, att man är trygg i gruppen, att man vågar vara lite rolig, säger Lina Petré. 

Även om det inte alls var planerat kan man i filmen se exempel på omsorg, konflikthantering och att balansera för att nå de människor som finns i församlingarna. 

- Vi styr inte över när den Helige Ande verkar och det är rätt gott, ler Johanna. 

Flera av dem som har sökt tjänsterna har nämnt filmen som en anledning till att de vill till Emmaboda pastorat. Tiden medgav inte att alla idéer förverkligades, men många i personalen medverkar och ingen var svårövertalad. Det har skapat en stolthet i arbetslaget, som man hoppas också ska spegla sig i församlingen och i söndagens gudstjänster.

- Eftersom ingen pratar i filmen är det ingen prestation i att man ska säga en massa saker. Dessutom visar filmen att vi är helt vanliga människor och att kyrkan finns här och nu för alla, i livets alla skeenden, berättar Johanna. 

Filmen är producerad helt utan några externa resurser. Kanske är det också just den spontaniteten och enkelheten som har genererat så många positiva kommentarer. 

- Det är bra respons för nånting som vi typ gjorde en söndag eftermiddag mellan två gudstjänster, säger Lina Petré, följt av ytterligare ett skratt. 

Daniel Westergren

Artiklar från Växjö stifts sida i Kyrkans Tidning