Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sök stipendier och bidrag 2019

Observera att ansökan till 2019 års stipendier och bidrag skall inkommit till stiftskansliet senast den 5 mars 2019. Ledigförklarande av nedanstående stipendier och bidrag sker en gång per år.

Ansökan ställs till respektive stiftelses styrelse och skickas till Växjö stift, Box 527, 351 06 Växjö. Ansökningar som skall göras på blankett enligt nedan.

Blankett kan också erhållas från Växjö stift och skickas hem per post eller via mejl.  Information angående de olika stipendierna samt kontaktpersoner ges nedan.

 

1 Växjö stifts samstiftelse för behövande

Anslag ur stiftelsen kan lämnas till hjälpverksamhet bland behövande personer inom Växjö stift med företräde för efterlevande till präst inom Växjö stift. Ansökan skall innehålla de uppgifter om sökanden som behövs för att bedöma sökandens ekonomiska situation och behov. Ansökan skall göras på särskild blankett. 

 Ladda ner blanketten här

2 Stiftelsen Brita Östergrens donation
 Anslag ur stiftelsen kan lämnas till någon behövande prästänka eller ogift prästdotter inom Växjö stift. Till ansökan skall fogas uppgifter, som styrker sökandens behörighet som efterlevande till präst inom stiftet, samt sökandens behov av anslaget. Ansökan skall göras på särskild blankett. 
 
Ladda ner blanketten här
 
3 Växjö stifts samstiftelse för behövande efterlevande till präster inom Växjö stift
Anslag ur stiftelsen kan lämnas till hjälpverksamhet bland behövande efterlevande till präster inom Växjö stift med företräde för kvinnor. Till Ansökan skall fogas uppgifter som styrker sökandens behörighet som efterlevande till präst inom stiftet, samt sökandens behov av anslaget. Ansökan skall göras på särskild blankett.

Ladda ner blanketten här 
 
4 Stiftelsen kontraktsprosten Per Liljorstrands och hans maka Maria Birgitta Liljorstrands, född Transtedt, från Dädesjö donation

Anslag ur stiftelsen lämnas till manlig teologie studerande, som blivit antagen som prästkandidat för Växjö stift. Sökande skall vara född eller kyrkoskriven i Kronobergs län.  Ansökan skall göras på särskild blankett.

Ladda ner blanketten här

5 Växjö stifts samstiftelse för studerande

Anslag ur stiftelsen lämnas dels till stipendier till teologie studerande, bördig från Växjö stift eller som ämnar inträda i prästerlig tjänst i Svenska kyrkan Växjö stift, dels till stipendier till elever i avgångsklass vid gymnasieskolor i Växjö, Jönköping eller Kalmar företrädesvis de som har en humanistisk eller teologisk inriktning på sina fortsatta studier. Teologie studerande skall, om inte bördighet inom Växjö stift åberopas, uppvisa besked lämnat efter genomgången antagningskonferens. Sökanden skall inte läsa på Svenska kyrkans utbildningsinstitut under den termin stipendiet söks. Om stipendieansökan avser specialarbete inom det teologiska området skall detta anges särskilt i ansökan.

Ansökningar skall innehålla intyg om inskrivning vid teologisk fakultet samt personbevis. Gymnasiestuderande skall förete studieintyg med angivande av gymnasieskola och avgångsklass. Ansökan görs på särskild blankett.  

Ladda ner blanketten här
 
6 Stiftelsen Lektorn Oscar Sjöfors donation

Anslag ur stiftelsen kan lämnas av församlingskyrkoråd eller pastor loci till religiösa och etiska ändamål eller stiftelser, kyrkors prydande och införskaffande av religiösa konstverk, allt åsyftande ”att göra kristen Faderstro till en levande och verksam makt över människors sinnen och handlingar”. Anslag kan sökas av alla kyrkliga församlingar i stiftet dock med visst företräde för Forserums, Ljuders, Slätthögs, Pjätteryds och Hjortsberga församlingar, där donators fader levt och verkat som präst. Ansökan ställs till stiftelsens styrelse och sänds till Växjö stift, Box 527, 351 06 Växjö

 ---------------------------------------------------------------------

Mer information angående ovanstående stipendier:

Inger Nilsson, 0470-77 38 58
inger.m.nilsson@svenskakyrkan.se


---------------------------------------------------------------------

7 Stiftelsen Växjö stifts prästänkehem
Ansökan skall göras på särskild blankett.

Ladda ner blanketten här

För vidare information: Ulrika Karlsson, 0470-77 38 30  

8 Stiftelsen JM Korenius testamentesfond
JM Korenius testamentesfond delar ut understöd till efterlevande maka/make och barn till präster i Växjö stift som i samband med pension eller dödsfall haft sin anställning inom Växjö stift. Ansökan skall göras på särskild blankett. Ansökan skall göras på särskild blankett.

Ladda ner blanketten här

För vidare information:
Katarina Toll Koril, 0470-77 38 87

9 Växjö stift präststudiestiftelse
Stipendier för blivande präster i Svenska kyrkan, Växjö stift. Ansökan skall göras på särskild blankett. 

Ladda ner blanketten här
För vidare information: Katarina Hedqvist, 0470-77 38 11.