Växjö stift

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sök stipendier och bidrag 2018

Observera att ansökan till 2018 års stipendier och bidrag skall inkommit till stiftskansliet senast den 6 mars 2018. Ledigförklarande av nedanstående stipendier och bidrag sker en gång per år.


1 Växjö stifts samstiftelse för behövande
Anslag ur stiftelsen kan lämnas till hjälpverksamhet bland behövande personer inom Växjö stift med företräde för efterlevande till präst inom Växjö stift. Ansökan skall innehålla de uppgifter om sökanden som behövs för att bedöma sökandens ekonomiska situation och behov. Ansökan skall göras på särskild blankett. Ladda ner blanketten här

2 Stiftelsen Brita Östergrens donation
Anslag ur stiftelsen kan lämnas till någon behövande prästänka eller ogift prästdotter inom Växjö stift. Till ansökan skall fogas uppgifter, som styrker sökandens behörighet som efterlevande till präst inom stiftet, samt sökandens behov av anslaget. Ansökan skall göras på särskild blankett. Ladda ner blanketten här
 
3 Växjö stifts samstiftelse för behövande efterlevande till präster inom Växjö stift
Anslag ur stiftelsen kan lämnas till hjälpverksamhet bland behövande efterlevande till präster inom Växjö stift med företräde för kvinnor. Till Ansökan skall fogas uppgifter som styrker sökandens behörighet som efterlevande till präst inom stiftet, samt sökandens behov av anslaget. Ansökan skall göras på särskild blankett. Ladda ner blanketten här 
 
4 Stiftelsen kontraktsprosten Per Liljorstrands och hans maka Maria Birgitta Liljorstrands, född Transtedt, från Dädesjö donation
Anslag ur stiftelsen lämnas till manlig teologie studerande, som blivit antagen som prästkandidat för Växjö stift. Sökande skall vara född eller kyrkoskriven i Kronobergs län.  Ansökan skall göras på särskild blankett. Ladda ner blanketten här

5 Växjö stifts samstiftelse för studerande
Anslag ur stiftelsen lämnas dels till stipendier till teologie studerande, bördig från Växjö stift eller som ämnar inträda i prästerlig tjänst i Växjö stift, dels till stipendier till elever i avgångsklass vid gymnasieskolor i Växjö, Jönköping eller Kalmar företrädesvis de som har en humanistisk eller teologisk inriktning på sina fortsatta studier. Teologie studerande skall, om inte bördighet inom Växjö stift åberopas, uppvisa besked lämnat efter genomgången antagningskonferens. Sökanden skall inte läsa på pastoralinstitut under den termin stipendiet söks. Om stipendieansökan avser specialarbete inom det teologiska området skall detta anges särskilt i ansökan.

Ansökningar skall innehålla intyg om inskrivning vid teologisk fakultet samt personbevis. Gymnasiestuderande skall förete studieintyg med angivande av gymnasieskola och avgångsklass. 

6 Stiftelsen Lektorn Oscar Sjöfors donation
Anslag ur stiftelsen lämnas år 2018 till resestipendium för ”präster (manliga) inom stiftet eller lärare i kristendom eller humanoria vid stiftets läroverk”, som önskar besöka andra länder, företrädelsevis det heliga landet, för studier av ”kyrkligt liv och arbete eller gren av religiös/etisk undervisning”. Företräde ges för mer omfattande studieresor.

---------------------------------------------------------------------

Mer information angående ovanstående stipendier:

Inger Nilsson, 0470-77 38 58
Inger Nilsson


---------------------------------------------------------------------

7 Stiftelsen Växjö stifts prästänkehem
Ansökan skall göras på särskild blankett. Ladda ner blanketten här
För vidare information: Ulrika Karlsson, 0470-77 38 30  

8 Stiftelsen JM Korenius testamentesfond
JM Korenius testamentesfond delar ut understöd till efterlevande maka/make och barn till präster i Växjö stift som i samband med pension eller dödsfall haft sin anställning inom Växjö stift. Ansökan skall göras på särskild blankett. Ladda ner blanketten här
För vidare information:
Katarina Toll Koril, 0470-77 38 87

9 Växjö stift präststudiestiftelse
Stipendier för blivande präster i Växjö stift. Ansökan skall göras på särskild blankett. Ladda ner blanketten här
För vidare information: Katarina Hedqvist, 0470-77 38 11.