Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Äldre får stöd genom familjen Kamprads stiftelse

Ingvar Kamprad är död, men hans minne lever vidare. Församlingar i Småland och på Öland har nu möjlighet att söka pengar ur familjen Kamprads stiftelse, för diakonal verksamhet riktad mot äldre. Växjö stift håller i fördelningen.

Svenska kyrkans församlingar i Småland och på Öland, oavsett stiftstillhörighet, har till och med 1 oktober möjlighet att söka pengar via stiftskansliet. Därefter beslutar stiftsstyrelsens arbetsutskott om fördelning. Totalt finns det 3,4 miljoner kronor att dela ut.

– Det här är en målgrupp som kyrkan alltid har arbetat med och alltid sett. Utmaningarna med ensamhet och utsatthet bland äldre växer och riskerar att hamna i skymundan nu när det finns så många andra behov i samhället. Därför är detta bidrag oerhört välkommet och kommer att göra väldigt stor nytta, säger stiftsadjunkt Jonas Löhnn som hanterar ansökningarna.

Bidraget får användas till:

  • Kollektiva insatser för äldre (inga personliga bidrag utbetalas)
  • Aktiviteter där alla äldre är välkomna oavsett religiös bakgrund
  • Samtliga församlingar i Småland och på Öland, oavsett stiftstillhörighet
  • Företrädesvis aktiviteter i landsbygdsförsamlingar
  • Aktiviteter, som om möjligt, samordnas med andra aktörer
     

Stiftsstyrelsen kommer särskilt att prioritera nysatsningar och breda samverkanslösningar som kommer de många människorna till del.

Växjö stift mottog 2016 fyra miljoner kronor ur familjen Kamprads stiftelse. I fjol delades närmare 600 000 kronor ut till åtta olika projekt. Pengarna används bland annat till en diakonicentral, psalmcafé, gemenskapsdagar, samtalsutbildning och en dagsresa för äldre.      

Ansökan ska innehålla:

1. namn på ekonomisk enhet som söker 

2. kyrkoherde alternativt kyrkorådsordförande som står för ansökningen (även om det kan vara berett av t ex en diakon.)

3. en beskrivning av vad pengarna ska användas till. Vad som planeras att göra och målet med satsningen

4. tidsplan för arbetet

5. i vad mån projektet sker i samverkan med andra aktörer.

För den som beviljas medel gäller att efter avslutat projekt ska en projektrapport skickas in till stiftskansliet inom en månad.

1 oktober 2018 är sista ansökningsdagen.

Ansökan skickas till Stiftsstyrelsen, Box 527, 351 06 Växjö

Kontaktperson: Frågor besvaras av stiftsadjunkt Jonas Löhnn tfn 0470-77 38 10, e-post