Växjö stift

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Stiftsstyrelsen bedömer ansökningar om medel för diakoni

Första ansökningsperioden om de pengar ur familjen Kamprads stiftelse som stiftet fördelar är nu avslutad. Stiftsstyrelsen kommer att ta ställning till vilka som beviljas pengar.


Växjö stift har mottagit 4 miljoner kronor ur familjen Kamprads stiftelse. Pengarna ska stödja diakonal verksamhet. Stiftsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2016-12-08 att med tacksamhet ta emot 4 miljoner kronor från familjen Kamprads stiftelse. Pengarna ska stödja diakonal verksamhet inom Svenska kyrkans församlingar inom Småland och Öland och gäller för verksamhetsåren 2017-2019.

                         

Bidraget får användas till:

-kollektiva insatser för äldre (inga personliga bidrag utbetalas)

-aktiviteter där alla äldre är välkomna oavsett religiös bakgrund

-samtliga församlingar i Småland och på Öland, oavsett stiftstillhörighet

-företrädesvis aktiviteter i landsbygdsförsamlingar

-aktiviteter, som om möjligt, samordnas med andra aktörer

 

Ansökan ska innehålla

1. namn på ekonomisk enhet som söker 

2. kyrkoherde alternativt kyrkorådsordförande som står för ansökningen (även om det kan vara berett av t ex en diakon.)

3. en beskrivning av vad pengarna ska användas till. Vad som planeras att göra och målet med satsningen

4. tidplan för arbetet

5. i vad mån projektet sker i samverkan med andra aktörer.

För den som beviljas medel gäller att efter avslutat projekt ska en projektrapport skickas in till stiftskansliet inom en månad.

 

Den första ansökningsperioden gick ut den 1 september. De som sökt pengar kommer att få besked när stiftsstyrelsen tagit beslut i frågan. En andra utlysningsperiod annonseras i början av 2018. 

Ansökan skickas till Stiftsstyrelsen, Box 527, 351 06 Växjö

Kontaktperson: Frågor besvaras av stiftsadjunkt Jonas Löhnn tfn 0470-77 38 10, Jonas Löhnn