Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Skråhallabergen

Skråhallabergen har naturvärden av riksintresse med sina stråk av bokskog, ovanliga arter och en fin slåtteräng. Sigfridsleden går genom reservatet och har försetts med en konstnärlig utsmyckning i form av en stigmosaik.

Skråhallabergen tillhör Gårdsby Klockaregård 1:1 STOM i Gårdsby församling, som är prästlönefastighet i Växjö pastorat. Området är cirka 98 hektar stort och en vandringsled, Sigfridsleden, går genom kyrkoreservatet.

Sett i ett lanskapsperspektiv har Skråhallabergen speciella värden genom att området representerar delar av större sammanhängande bokskogar som fanns för ett antal hundra år sedan. Idag finns dessa bokskogar kvar som stråk i nord-sydlig riktning i annars barrdominerad skog öster om Växjö stad.

 

Sedan mitten av 1990-talet har Växjö stift bedrivit systematiskt naturvårdsarbete med målsättningen att bevara och förstärka naturvärden knutna till bokskogen i området. Området hyser ovanliga arter som rosa lundlav, bokvårtlav, lunglav, fällmossa och kattfotslav. Skötseln i reservatet innebär att skogen brukas med inriktning på att öka lövskogsandelen. Inom reservatet finns också en fin slåtteräng som hävdas genom naturskyddsföreningens försorg och en konstnärlig utsmyckning i form av en stigmosaik på Sigfridsleden.