Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Skogscertifiering och revision på ett skogvaktardistrikt

För att säkerställa att miljömärkning av PEFC™ – och FSC ® – certifieringen ( licens nr FSC-C014110) efterlevs sker revisioner med regelbundna intervall. Vart tredje år sker en externrevision av en fristående och extern part. Däremellan sker internrevisioner där revisorer från andra stift gör besök. Nedan redovisas en externrevision på distriktet i Ljungby, ett av Växjö stifts totalt fyra skogvaktardistrikt.

Fokusområden för revisionen är planering, röjning, genomförande och uppföljning av skogsproduktionen. Revisionen börjar med intervju på skogvaktarkontor med skogvaktare Göran Hedlund och specialist i Skog och miljö Mattias Magnusson. Skogsbruksplanen granskas, nyckelbiotoper och naturvårdsavsättningar redovisas tillsammans med strategier för att arbeta med naturvårds prioriteringar och skogsproduktion.

Distriktet redovisar också hur man arbetar för att hantera det stora röjningsbehovet som finns efter stormarna. Stickprov görs på dokumentation av naturvärdesbedömningar, entreprenörsavtal, och arbetsinstruktioner till skogsentreprenörer. Efter revision på kontoret beger man sig ut i fält, se bildspelet nedan.